ใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร

ใบเครื่องราช ใบประกาศ ใบสำคัญต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของว่าเจ้าของนั้นให้ความสำคัญกับใบสำคัญต่างๆเหล่านั้นเช่นไร หากรอบแบบไหนใส่เพื่อที่จะให้ดูธรรมดา ดูมีคุณค่า หรือเล่าเรื่องราวได้ เราลองมาดูตัวอย่างของใบสำคัญต่างๆเหล่านั้นกับกรอบหลายๆแบบกันครับ

ใส่กรอบแบบชั้นเดียว
ใส่กรอบแบบ 2 ชั้น โดยการรองฝ้ายไว้ชั้นใน กระจกวางบนฝ้ายเพื่อป้องไม่ให้ชิ้นงานเกิดปัญหาได้ง่ายๆ
ใส่กรอบชั้นเดียวสีโอ๊ค
ใส่กรอบชั้นเดียวไม้สีเงินเพื่อเน้นถึงความทันสมัยของชิ้นงาน
ใส่กรอบชั้นเดียว แต่ใช้วิธีซ้อนกระดาษเม้าท์บอร์ด ยกสูงให้พ้นชิ้นงานที่เป็นเหรียญรางวัลที่ทำจากโลหะ เป็นการสร้างมิติและบอกเล่าเรื่องราวของที่มาของเหรียญรางวัลจากแผ่นติดอก
เรื่องราวและสีของชิ้นงานบ่งบอกถึงการย้อนยุค ใส่กรอบสีโอ๊คอ่อนพร้อมเม้าท์บอร์ด 2 ชั้นเพื่อเน้นชิ้นงานให้โดดเด่น
ใบสำคัญของนามสกุลที่มีอายุยาวนาน ใช้ไม้ย้อม 3 แบบซ้อนกันเป็นกรอบขึ้นมา ให้ดูย้อนยุคกลมกลืนกับความเก่าของชิ้นงาน
กรอบรูปใส่ใบเครื่องราช ใบประกาศแบต่างๆ
โปสเตอร์ใหม่ที่ทำย้อนยุคให้ดูเก่า เลือกใช้ไม้โอ๊คสีอ่อนพร้อมเม้าท์บอร์ดสีน้ำตาล ดูกลมกลืนทำให้ชิ้นงานดูเด่นขึ้น
ปกใบปริญญา
ปกใบปริญญา