มิถุนายน 14, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ประวัติ ที่มา ต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา

<script type=”text/javascript”>// <![CDATA[
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-39928184-1’, ‘muangcha.com’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

// ]]></script>
รวบรวมเรื่องราว เรื่องเล่า ตำนาน ที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.