ภาพวาด ภาพเขียน

ภาพวาดชาวนาเกี่ยวข้าว สีอครีลิคบนผ้าใบ ชิ้นงานของลูกค้านำมาใส่กรอบ
ภาพวาดสีอครีลิคบนผ้าใบจากประเทศธิเบต
ภาพปักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ภาพวาดจากศิลปินพม่า
ภาพวาดสีอครีลิคบนผ้าใบ