พฤษภาคม 18, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ถ้า….มันคือ..ความรัก

ภาพโดย <a href=”https://pixabay.com/th/users/KELLEPICS-4893063/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5316369″>Stefan Keller</a> จาก <a href=”https://pixabay.com/th/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5316369″>Pixabay</a>

ถ้า..ความรักเป็นสิ่งสวยงาม ขอแค่มีเธอ มีฉัน นั่นก็เพียงพอแล้ว ไยต้องมีเพศกำหนดกฏเกณฑ์หญิงชาย อายุ การศึกษา หน้าตา เชื้อชาติ หรือกฏเกณฑ์เหล่านั้นมันจะทำให้ความรักงดงามขึ้น ใครรู้ช่วยบอกฉันที…ว่า..ใครกันนะที่มีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงนั้น…ใครกันนะที่ขีดกรอบล้อมวงให้เราอยู่ภายในนั้น…เชื่อฉันเถอะ..ที่รัก…ในความรักนั้น…มีเธอ มีฉัน แบบในวันนี้มันเพียงพอและเพียบพร้อมด้วยความงดงาม เหนือกฏเกณฑ์กติกางี่เง่าทั้งหลายเหล่านั้นโดยสมบูรณ์แล้ว…..