เมษายน 12, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

เมืองฉะดอทคอม

เมืองฉะดอทคอมถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่ความต้องการที่อยากจะรวบรวมร้านรวงกิจการต่างๆภายในจังหวัด เพื่อไว้เป็นแหล่งของการสืบค้น อำนวยความสะดวกในการค้นหา ความต้องการที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ในการทำเวบไซต์เลย รู้แค่อยากทำ เท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย รู้แค่ว่าต้องทำให้ได้ หวังแค่ว่า วันหนึ่ง เมืองฉะดอทคอมจะเป็นเวบที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเช่นดังเวบอื่นๆเขา หวังแค่ว่า ไม่ว่าหน้าตาของเวบจะย่ำแย่ขนาดไหน แต่ต้องมีเนื้อหาที่ผู้คนค้นหาเข้ามาแล้วพบในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด