อาจารย์โอม

อาจารย์โอม

ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ผมชมชอบในฝีมือของท่าน ท่านไม่ได้เป็นอาจารย์เหมือนๆกับท่านผบ.กมล แต่ผมเรียกเพราะนับถือ อาจารย์โอมเป็นอีกท่านหนึ่งที่ชื่นชมในการวาดภาพบุคคลด้วยเทคนิคต่างๆ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานอาจารย์โอมแกครับ