อาจารย์กมล ชโลบล

อาจารย์กมล ชโลบล

ท่านอาจารย์กมล ชโลบล จริงๆท่านไม่ได้เป็นอาจารย์สอนในสถาบันใด แต่ท่านเป็นอดีต ผบ.เรือนจำ ฉะเชิงเทรา พอหลังเกษียณท่านก็ยังสละเวลาพักผ่อนอันมีค่าของท่าน สอนศิลปะการวาดภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ ผมเคารพทั้งในความเป็นครูและฝีมือการวาดภาพของท่าน ก็เลยเรียกท่านว่า อาจารย์กมล ครับ

ผลงานสีชอลค์