กรกฎาคม 24, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ห้องเก็บภาพเมืองฉะ

ภาพถ่ายอาจจะมีความสวยงามชวนมองมากน้อยแตกต่างกันไป ตามแต่ฝีมือทักษะและอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพนั้นแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแตกต่างกันในทุกภาพถ่าย นั่นคือความประสงค์ที่จะเก็บและบอกเรื่องราวต่างๆตามที่ผู้ถ่ายภาพนั้นต้องการจะเก็บไว้ ภาพถ่ายทุกภาพมี่เรื่องราว มีเหตุการณ์และมีแรงบันดาลใจครบอยู่ในตัวของมันเองทุกภาพ ห้องนี้ได้เก็บบันทึกเรื่องราวบางเรื่องราว สถานที่บางสถานที่ในแปดริ้ว ตามมุมมองและทักษะในการถ่ายภาพที่มีอยู่น้อยนิด เก็บไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงเพื่อจดจำใน ณ สถานที่นั้น ในช่วงเวลานั้น อย่างน้อยเมื่อกาลเวลาข้างหน้ามาถึง สถานที่ บรรยากาศได้ถูกเปลี่ยนแปลง ลบทิ้งสภาพเดิมออกไป เราก็หวังเพียงว่า รูปถ่ายธรรมดาๆรูปหนึ่ง อาจช่วยรื้อฟื้นความทรงจำที่ขาดหายไปนั้น ให้กลับคืนมาได้บ้าง

โบสถ์วัดหลวงพ่อพุทธโสธร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สวนสมเด็จ)