พฤษภาคม 18, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

อย่าปรึกษาสิ่งใดกับคนที่ไร้เมตตาธรรม

เมิ่งจื่อกล่าวว่า จะไปปรึกษาหารือสิ่งใดกับคนที่ไร้เมตตาธรรมกระไรได้? คนที่ไร้เมตตาธรรมจะเมินเฉยต่ออันตรายที่เกิดแก่ผู้อื่น และจะแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของผู้อื่น ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขอนนำพาบ้านเมืองไปสู่ความวิบัติ
หากปรึกษาหารือกับคนที่ไร้เมตตาธรรมได้ล้ว เหตุไฉนจึงมีเรื่องราวความวิบัติของชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นเล่า?
เมื่อก่อนมีเด็กคนหนึ่งร้องเพลงเพเพลงหนึ่ง เนื้อความว่า
“น้ำในแม่น้ำสะอาด ใช้ล้างหมวกของข้าได้ น้ำในแม่น้ำสกปรก ใช้ล้างเท้าของข้าได้ “
เมื่อได้ฟังเพลงนี้ท่านขงจื้อกล่าวกับลูกศิษย์ว่า
“ฟังซิ น้ำสะอาดใช้ล้างหมวก น้ำสกปรกใช้ล้างเท้า จะเห็นได้ว่า น้ำนั้นเองที่ทำตัวของมันให้เป็นเช่นนั้น”
ดังนั้น คนเราต้องมีพฤติกรรมลบหลู่เหยียดหยามตนเองก่อน ผู้อื่นจึงได้ลบหลู่เหยียดหยามเอา
ครอบครัวต้องมีปัจจัยที่ทำลายตัวเองก่อน ผู้อื่นถึงได้ทำลายเอา
บ้านเมืองต้องเปิดโอกาสให้ถูกรุกรานก่อนปรปักษ์จึงได้รุกรานเอา
ที่คัมภีร์ซั่งซูบรรพไท่เจี่ยกล่าวไว้ว่า
ฟ้าก่อกรรมทำเข็ญ คนเรายังพอหลีกหนีได้ แต่คนเราก่อกรรมทำเข็ญเอง ย่อมไม่สมควรมีชีวิตอยู่

ครับได้อ่านนิทานเรื่องนี้จบ ถึงแม้ใจความสำคัญจะมีแค่ไม่กี่บรรทัด แต่มันก็ทำให้ผมพบความสงบ สุข และหลุดพ้นได้อย่างประหลาด
ครอบครัวต้องมีปัจจัยที่ทำลายตัวเองก่อน ผู้อื่นถึงได้ทำลายเอา ผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมบ้านนี้ เมืองนี้ นักการเมืองถึงได้เห่อเหิม มีอิทธิพล ทำไมข้อเรียกร้องของประชาชน จึงได้ถูกเลือกปฏิบัติ มีอารมณ์อยากให้ข้อไหนก็ให้ ไม่อยากให้ก็ไม่ให้ ทำไมนักการเมืองยุคนี้ถึงได้โกงกินกันอย่างหน้าด้าน ก็เพราะพวกเรานี่แหละครับ ที่เป็นเหตุปัจจัยภายในทำให้มันเกิดขึ้นมาก่อน แล้วปัจจัยภายนอกคือนักการเมืองเลวๆจึงได้ตามมา