พฤษภาคม 18, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

นิทานสุภาษิตจีน ชุดที่1(47เรื่อง)


นิทานสุภาษิตจีนนี้ คัดลอกมาจากหนังสือ คมในความ(สุภาษิตจีนทวีปัญญา) ซึ่งคุณเทอด เกียรติภูมิ ได้ถอดความและเรียบเรียงนิทานชุดนี้ ผมเองก็เคยได้อ่านนิทานบางเรื่องในหนังสือเล่มนี้โดยไม่รู้ที่มา เคยคิดอยากหาเก็บไว้ แต่ก็จนปัญญา จนเมื่อผมเริ่มลงมือทำเวบไซต์เป็นของตนเอง นิทานสุภาษิตจีนเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งผมอยากรวบรวมไว้ ผมไปค้นพบหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดแห่งหนึ่งและได้ยืมกลับมาเพื่อทำการคัดลอกไว้เป็นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรก ปี พศ.2537 ของสำนักพิมพ์สตูดิโออาร์ต เจตนาที่ทำเพราะผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ที่นำไปใช้ได้ ผมนำมาทั้งหมด 47 เรื่องจาก 64เรื่อง ซึ่งเรื่องราวและคำสอนต่างๆนั้น ผมเชื่อว่ายังเหมาะสม ยังใช้ได้อย่างไม่ล้าสมัยเลย
ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ คุณเทอด เกียรติภูมิ ณ โอกาสนี้ และหากความทั้งหมดในหนังสือเป็นที่หวงห้าม เป็นลิขสิทธิ์ ผมก็ยินดีที่จะลบข้อมูลทั้งหมดออกโดยไม่มีข้อโต้แย้งครับ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เวบมาสเตอร์ เมืองฉะดอทคอม