สมุดวาดเขียน

สมุดวาดเขียน

ชีวประวัติ ผลงาน ของศิลปินในจังหวัดฉะเชิงเทรา บางท่านเป็นที่รู้จักในแวดวง บางท่านอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักมากมายนัก แต่เราเคารพและศรัทธาในฝีมือของศิลปินท่านนั้น จึงได้ทำการรวบรวมบันทึกไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่รักในการวาดรูปหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ