ภาพในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงผนวช

ภาพในหลวงรัชกาลที่๙ เมื่อครั้งทรงผนวช ภาพพิมพ์จากวัดบวร ลูกค้านำมาใส่กรอบ โดยใช้เม้าท์๒ชั้น ครอบบนด้านหน้าของภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพติดกระจก ใส่กรอบทองขนาดหน้ากว้าง ๓ นิ้ว