พฤษภาคม 18, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ภาพปักมังกร หงส์

ภาพปักมังกร หงส์ จากเมืองจีน ปักด้วยด้ายพร้อมดิ้นทอง ใส่กรอบ ๒ ชั้นเพื่อป้องกันชิ้นงานไม่ให้โดนกระจก