เมษายน 21, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ภาพถ่ายโบสถ์วัดหลวงพ่อพุทธโสธร

รวบรวมภาพถ่ายมุมต่างๆของโบสถ์วัดหลวงพ่อพุทธโสธร
ภาพทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของเวปเมืองฉะดอทคอม ท่านสามารถนำไปใช้ได้โดย ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ยกเว้นเพื่อการพานิชย์
โบสถ์จำลองหลวงพ่อพุทธโสธรที่สร้างขึ้นใหม่