ผ้าคลุมลูกนิมิต โบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรปี๒๕๕๙

ผ้าคลุมลูกนิมิตโบสถ์วัดหลวงพ่อพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา จัดสร้างเมื่อปี๒๕๕๙ ราคาเช่าบูชาครั้งแรก ๙๙๙บาท เป็นชิ้นงานที่ทางลูกค้านำมาให้ทางร้านใส่กรอบ