ตามเรื่องตามราว

ร้อยเรียง บอกเล่า พร่ำเพ้อ จินตนาการ ไปตามเรื่องตามราวตามอารมณ์เท่าที่ยังต้องถูกปะทะด้วยความรู้สึกนั้นๆอยู่ พึงเสพด้วยความรู้สึกที่ด้านชา เพื่อป้องกันโมหะ โทสะเข้าครอบงำ