มิถุนายน 14, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ตามเรื่องตามราว

ร้อยเรียง บอกเล่า พร่ำเพ้อ จินตนาการ ไปตามเรื่องตามราวตามอารมณ์เท่าที่ยังต้องถูกปะทะด้วยความรู้สึกนั้นๆอยู่ พึงเสพด้วยความรู้สึกที่ด้านชา เพื่อป้องกันโมหะ โทสะเข้าครอบงำ