งานปัก

หน้าของประเภทงานปักต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปักดิ้น ปักด้าย ปักมือ ปักเครื่อง คอสติส พร้อมกรอบรูปครับผม