คนศิลป์ถิ่นแปดริ้ว

รวบรวมผลงานของศิลปินชาวแปดริ้วบ้านเรา ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในงานศิลปะ