นิทานสุภาษิต


รวบรวมแง่คิด ปรัชญา ในรูปแบบของนิทานสั้นๆ ที่ให้ข้อคิดได้มากมายลึกซึ้ง