ประวัติพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย

รวบรวมประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ของพระพุทธรูปที่สำคัญในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ และรวมไปถึงรูปปั้นในนิกาย ศาสนา คติ ความเชื่ออื่นๆ ที่มีชื่อเสียงและคนสักการะบูชา ในยุคปัจจุบันนี้ด้วย