ซอยเอมอรอุทิศ1

ซอยเอมอรอุทิศมีด้วยกันทั้งหมด 3 ซอย โดยซอยที่1 นั้นจะนับจากปากทางเข้าถนนศรีโสธรตัดใหม่ด้านที่
มาจากถนนมหาจักรพรรดิ์ โดยซอยเอมอรอุทิศทั้งหมดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ ซอย1จะอยู่ตรงข้ามกับโดม
ซอย2 คือซอยปูกะเอ และซอย3 คือซอยร้านอาเหลียง ทุกซอยจะทะลุถึงกันได้หมด ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่
จะนำไปสู่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ศูนย์ราชการ และออกไปสู่ยังถนนมหาจักรพรรดิ์ได้อีกจุดหนึ่ง
ที่นี่ก็มีของดี ของเด็ดแอบซุกตัวอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับ ลองแวะเวียนไปดูกันนะครับ