สมุดหน้าเหลืองเมืองฉะ

รวบรวมข้อมูลต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน สถานที่สำคัญต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก ขนมขึ้นชื่อ ฯลฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทั้งคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเดินทางมาเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา