ความจริง

ความจริง
มีเรื่องราวมากมาย ที่เราพยายามสืบค้นหาความจริง ครั้นเมื่อพบกับมัน จึงได้รับรู้ว่า เจ็บปวด มันน่าจะเป็นความเจ็บปวดเพียงเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป เรากลับรับรู้ได้ว่า หาใช่เป็นเช่นนั้นไม่ ความเจ็บปวดกลับทวีคูณเพิ่มขึ้นมา เมื่อเรารู้ว่า ยอมรับความจริงเช่นนั้นไม่ได้