พระพุทธรูปต่างๆ

หน้าที่รวบรวมภาพพระพุทธรูปที่สำคัญและที่มีคนนับถือสมัยต่างๆในประเทศไทย พร้อมกรอบแบบต่างๆ ทั้งที่ทำไว้เพื่อบูชาและของลูกค้า

พระพุทธชินราช-พระพุทธชินสีห์
หลวงพ่อโสธร