หลวงพ่อโสธรพร้อมกรอบ

ภาพถ่าย พระเครื่อง ผ้ายันต์ พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อโสธร ซึ่งจะนำมาลงเพิ่มเติมเรื่อยๆครับ พร้อมกันนี้ได้นำคาถาสวดบูชาหลวงพ่อโสธร และความหมายมาลงไว้ให้ด้วยครับ
ตั้งนะโม ๓ จบ
“นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากยมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง”

สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อโสธรทุกรุ่น คือ “ด้านหลังของเหรียญจะเป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์” ยันต์หลังเหรียญเหลวงพ่อโสธร รุ่น “มงคลมหาบารมี ๘๕” ก็เช่นกัน เป็น ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือแม่ธาตุใหญ่ เขียนในรูปยันต์น้ำเต้าที่ว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” โดยตัว “ยะ” เขียนไว้ตรงกลาง อุณาโลม ๕ ชั้น ให้สอดคล้องกับ “นะ โม พุท ธา ยะ”
นะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “นะ กาโรโหติสัมพโว พระกุกกุสันโธ จงมาบังเกิดเป็นตัว นะ”
โม เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าโคนาคม องค์ที่ ๒ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “โม กาโรโหติสัมพโว พระโคนาคม จงมาบังเกิดเป็นตัว โม”
พุท เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ที่ ๓ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “พุท กาโรโหติสัมพโร กัสสปะเถระ จงมาบังเกิดเป็นตัว พุท”
ธา เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ที่ ๔ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ธากาโรโหติสัมพโว พระสมณโคดม (บางครั้งใช้พระศรีศากยมุณี ในอดีตจะใช้ว่า พระศิริศากยมุณี) จงมาบังเกิดเป็นตัว ธา”
ยะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย องค์ที่ ๕ (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ยะ กาโรโหติสัมพโว พระศรีอริยเมตไตรย (บางครั้งใช้พระศรีอริยะเมตเตยโย) จงมาบังเกิดเป็นตัว ยะ”

นอกจากนี้ยังมี อุณาโลม ๕ ชั้นต้องภาวะนาสูตรแม่ธาตุว่า “อุ ณา โล มา มะ อะ อุ กา โร โห ติ จงมาบังเกิดเป็นอุณาโลม” ส่วนอุณาโลม ๗ ชั้น จะแทน โภชฌงค์ ๗ เป็นธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เพราะพระองค์ทรงมีโภชฌงค์ ๗ นี้ เป็นธรรมสำคัญอันหนึ่งในการตรัสรู้ของพระองค์ ประกอบด้วย ๑.สติ ความระลึกได้ ๒.ธัมมวิจยะ การสอดส่องธรรม ๓.วิริยะ ความเพียร ๔.ปีติ ความอิ่มใจ ๕.ปัสสิทธิ ความสงบกายและความสงบจิต ๖.สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ ๗.อุเบกขา ความวางเฉยในธรรม
อุณาโลม ๙ ชั้น จะแทน หัวใจ อิติปิโส หรือหัวใจพระพุทธเจ้า ทีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ” หรือย่อสั้นๆ ว่า “อิ กะ วิ ติ” ก็ได้เช่นกัน ถือเป็นสุดยอดของคาถา ทั้งนี้ จะนิยมใช้ในการเจิมบ้าน เจิมรถ เจิมร้านค้า สุดแล้วแต่จะกี่ชั้น และจะภาวนาด้วยคาถาบทใด
ทั้งนี้จะเห็นว่าคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร มีการเอ่ยนาม พระพุทธทั้ง ๕ พระองค์ โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันว่า “ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทพระเจ้า ๕ พระองค์ ก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน เผชิญหน้ากับศัตรู ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีก ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด วิเศษนักแล”
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันมากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นคาถาที่กล่าวถึงพระเจ้า ๕ พระองค์ หรือพระพุทธ ๕ พระองค์

พระหลวงพ่อโส
เรื่องล่าสุด

หอพักศรีสุข

ไม่ไกลตัวเมือง ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ห้าง สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม อากาศดี ที่สำคัญต้องไม่แพง น่าจะเป็นปัจจัยหลักสำหรับคนที่หาที่พักที่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงงาน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่รายได้ไม่มากนัก ปัจจัยหลักที่กล่าวมา หลายต่อหลายครั้งที่คนหาที่พักอาศัย ได้แค่ตั้งเงื่อนไขไว้ แล้วค่อยๆตัดออกทีละปัจจัย จนเหลือแค่คำพูดปลอบใจตัวเองว่า ทนเอาหน่อยน่ามันถูกกว่าที่อื่น แล้วก็ทนอยู่ไป แต่ วันนี้ ณ บัดนี้ ไม่ต้องทนหรือตัดปัจจัยต่างๆที่เราอยากได้ออกไปแล้วครับ เพราะ เฮียสมจิตร ผู้ใหญ่ใจดี ได้สร้างหอพักขึ้นมา เพื่อตอบทุกโจทย์ ทุกปัจจัยที่เราท่านผู้หาที่อยู่ที่อาศัย ตอบชนิดที่ให้เกินโจทย์ที่ตั้งไว้อีกครับ เราไปดูกันครับว่าที่ผมพูดมามันโม้หรือเปล่า
หอพักศรีสุข
หอพักศรีสุข (3)หอพักศรีสุข (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นี่เป็นบรรยากาศภายนอกครับ เป็นหอพักสองชั้นครับ ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย เห็นภาพรวมคร่าวๆแล้ว คงไม่ต้องบรรยายเลยนะครับว่าอากาศจะเย็นสบายและสดชื่นขนาดไหน ต่อไปต้นไม้น้อยใหญ่ก็จะเติบโตเป็นร่มเงา ออกดอกออกผลให้ได้ยลกัน หมู่นกน้อยใหญ่ก็จะมาส่งเสียงเจื้อยแจ้วให้เราได้ยินกัน ทำให้ลืมภาพเมืองและผู้คนอันยุ่งเหยิงลงไปได้ถนัดใจเลยครับ สูดอากาศภายนอกแล้วเราเข้าไปดู บรรยากาศภายในห้องพักกันบ้างครับ
หอพักศรีสุข (6)
หอพักศรีสุข (5)
หอพักศรีสุข (7)

หอพักศรีสุข (8)
หอพักศรีสุข (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครบครัน แถมยังใหม่เอี่ยมเรี่ยมเร้เลย จะไม่ให้ใหม่ได้ยังไงละครับ ก็หอพักศรีสุข นี่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลา ที่ผ่านมานี่เองแหละครับ มีทุกอย่างที่คุณอยากได้ ไม่ว่าที่นอน อ่างล้างหน้า พัดลม ทีวี wi-fi ที่จอดรถ ตู้น้ำดื่ม เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ แถมด้วยสิ่งที่ที่อื่นแทบไม่มี นั่นคือความสงบและอากาศแสนสบาย บางคนอาจตั้งแง่ว่า พัดลมมันร้อน โถ โถ ไม่ยากครับ บอกเฮียแกได้ครับ ว่าอยากนอนแอร์ เดี๋ยวเฮียแกจัดให้ ห้องไหนอยากได้บอกติดให้เลยครับส่วนเรื่องค่าเช่านั้น ไม่แพงครับ ชั้นบนราคา 2600 บาท ชั้นล่างราคา 2800 บาท ไม่เหมือนหวยใต้ดินครับที่จ่ายข้างบนแพงกว่าข้างล่าง เห็นภาพแล้ว ถ้าสนใจก็ไปตามแผนที่นี้เลยครับ
แผนที่หอพักศรีสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปถูกกันไหมเอ่ย คือเมื่อถึงไฟแดงแยกศรีสุนันท์ ก็เลี้ยวขวาไปทางโรบินสัน ฉะเชิงเทรา เลยไปก็จะพบทางเข้าวัดชมโพธารามอย่าเลี้ยว เลยไปอีกซอยหนึ่งจะเป็นซอยเข้าหมู่บ้านมารวย (ซอยหลอดบางกุ้ง)เลี้ยวเข้าไป เจอแยกขวามือแยกแรก เลี้ยวขวาไป จะเจอหมู่บ้าน ลลิล เลยไปจี๊ดนึงก็จะเห็น หอพักศรีสุข ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ครับ แต่ถ้างงเพราะผมอธิบาย ง่ายๆเลยครับ โทรไปหาเฮียสมจิตร ที่เบอร์นี้ครับ 089-752-3912 หรืออยากพูดคุยทางไลน์กับแกก็แอดเข้าไปตามนี้ครับ somjitsrisuk แน่ะเห็นไหม เฮียแกทันสมัยเล่นไลน์ด้วย สมัยนี้ต้องแบบนี้ครับ เพื่อผู้พักอาศัยมีอะไรติดขัด ไม่ได้รับความสะดวก ก็บอกแกได้เลยทางการสื่อสารออนไลน์ ที่พิเศษกว่านั้น ถ้าใครชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นแบดละก้อ เย็นๆติดรถไปกับเฮียแกได้ครับ เพราะแกชอบเล่นแบดมาก ถ้าไม่เชื่อก็ดูถ้วยรางวัลที่บ้านแกได้ครับ  ครับผม พอหอมปากหอมคอกับ หอพักศรีสุข นะครับ อย่าช้าครับ โอกาสดีๆกับหอพักเปิดใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก เจ้าของสุภาพเรียบร้อย ราคาไม่แพง ช้าไปเต็มแล้ว คงต้องรอจนเบื่อนะครับ เพราะถ้าเป็นผมได้อยู่ก็ยากครับที่จะออก หอพักดีๆแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะครับในฉะเชิงเทรา แปดริ้วของหมู่เฮาทั้งหลาย

  1. สวนอาหารท่าทองหลาง ฝากความเห็น
  2. โทน คอนโดเรนท์(Tone Condorent) ฝากความเห็น
  3. มันเหนื่อยนะโยม ฝากความเห็น
  4. นั่งเปลี่ยนชื่อ ยืนเปลี่ยนแซ่ แค่นี้ไหนเลยจะสำเร็จการใหญ่ ฝากความเห็น
  5. งานขนมหวาน อาหารอร่อย เทศกาลไอติมฉะเชิงเทรา58 ฝากความเห็น
  6. ไยต้องข่มเขาโคเพื่อขืนให้กินหญ้า ฝากความเห็น
  7. งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ดินเทพราช ฝากความเห็น
  8. ก้อนอาจมที่ห่อหุ้มด้วยกลีบกุหลาบ นามว่า ความรัก ฝากความเห็น
  9. ปล่อยวางหรือพึงรักษา ฝากความเห็น