พระ มาร มีในตัวตนทุกคน


ในสิบส่วน
ดีเก้าส่วน ชั่วหนึ่งส่วน ถ้านำหนึ่งส่วนออกมาใช้ ก็คือชั่ว
ดีหนึ่งส่วน ชั่วเก้าส่วน ถ้านำดีออกมาให้ผุ้คนเห็น ก็คือคนดี
คนเรา พระ-มาร มันผสมผเส ปนเปกันอยู่ภายใน
ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบ และ ไม่มีใครชั่วอย่างบริสุทธิ์ไร้ดีเจือปน
หากเราตัดสิน ดี-ชั่ว เพียงแค่มองการกระทำเป็นครั้งคราว
นั่นไย..มิใช่เป็นเรื่องที่น่าเย้ยหยันตนเอง……ยิ่งนัก
เฒ่าบัดซบ
28 ธค. 56