ทำเพราะไม่รู้ รู้แล้วยังทำ

ทำผิด เพราะไม่รู้ กับ รู้ว่าผิดแล้วยังทำ
ข้อแตกต่างของคนสองประเภทนี้ คือ
ประเภทแรก จะกล่าวคำว่าขอโทษและคิดในใจว่า จะต้องไม่ให้ผิดอีก
ประเภทที่สอง จะกล่าวคำแก้ตัวและในใจพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองถูก

ตลอดสี่สิบปี บัดซบเฒ่าพบเจอคนประเภทแรกน้อยมาก แต่
ตอนนี้ทุกคนล้วนสุขสบาย เป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนดีทั้งสิ้น

ส่วนคนประเภทที่สอง บัดซบเฒ่าพบเจอมากมาย วนเวียนอยู่รอบกาย
ต่างพบกับวิบากกรรมในชีวิตแตกต่างกันไป
แม้จะทุกข์ยาก ไร้คนคบหา ต้องอาญาแผ่นดินมากมายหลายครั้ง
คนประเภทนี้ก็ยังยืนยันว่า ตัวเองถูก