รำพึง-รำพรรณ

ร้อยเรียงเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก อาจจะบาดลึกไปบ้าง แข็งกร้าวเกินไป

หรือบางอารมณ์ก็เพ้อฝันไปตามเรื่องตามราว เฉื่อยแฉะไปเรื่อย รำพึง-รำพรรณ

ย่อมเป็นไปตามความนั้น รำพรรณ คือ รำพรรณ ย่อมไม่บังอาจเป็นรำพันโดยเด็ดขาด