ไม่ยอม ไม่แพ้ ไม่ผิด

ยอม ไม่ใช่ว่า แพ้
แพ้ หาใช่ว่า ผิด
ในผิดย่อมมีถูกซุกซ่อนอยู่
จริตจัญไรในใจคนเช่นไร?
จึงที่จะ ยอมไม่ได้
แพ้ไม่เป็น
ผิดไม่เคย

……เฒ่าบัดซบ..