ภาพผลงานภาพวาดของอาจารย์ จินดา เนื่องจำนงค์

ผลงานบางส่วนของท่านอาจารย์จินดาครับ

ท่านอาจารย์จินดากับผลงานของท่าน

ร่วมกับศิลปินท่านอื่นสร้างผลงาน

งานเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กัน

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

ภาพวาดสีน้ำ

โบสถ์หลวงพ่อโสธรสีน้ำ