สว่างไสวคือใกล้มืดบอด

บางครั้ง เราก็ดิ้นรนหาแสงสว่างให้กับชีวิต
ไหนเลยเราจะรู้ล่วงหน้าได้ว่า
ในยามที่แสงสว่างมันมาให้เราเห็น ให้เราจ้องมอง
มันกลับเจิดจ้าจนเกินไป กว่าจะรู้ได้
แทนที่เราจะยินดี เรากลับวิตกกังวล เหตุเพราะ
นาทีต่อมา นัยตาของเรากลับพร่ามัว พร่ามัวเพราะแสงสว่าง
ที่เราปรารถนาต้องการจะเห็นมัน
ใครเลยจะรู้..แสงสว่างที่ปลายถ้ำที่เราพยายามค้นหา
ค้นหาว่าเป็นทางออก เมื่อเราเดินไปหามันจนพบ
มันจะทำให้เราตาบอด