งานแสดง..ศิลปร่วมสมัยของ พิทักษ์ ปิยะพงษ์

งานนี้จัดขึ้นเมื่อ 15-31มกราคม ณ อาคารเอนกประสงค์ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหัวเรียวหัวแรงใหญ่ก็น่าจะเป็น ท่านอาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์ ผอ.ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ก็เก็บภาพมาฝากกันครับ

art exibition

พิทักษ์ ปิยะพงษ์

art exibition

พิทักษ์ ปิยะพงษ์

art exibition

พิทักษ์ ปิยะพงษ์

art  exhibition

พิทักษ์ ปิยะพงษ์

art exhibition
art exhibition
art exhibition

pitak piyapong