มันเหนื่อยนะโยม

ความรักที่ขาดความเข้าใจ

เปรียบไปก็คล้าย…รถยนต์ที่ขาดเชื้อเพลิง

อยากให้มันเคลื่อนที่ไปได้..ก็คงต้องออกแรงเข็น…ประการเดียว…

มันเหนื่อยนะโยม….

……………………………………………..เฒ่าบัดซบ