ปล่อยวางหรือพึงรักษา

ไม่เจ็บป่วย ไยเลยจะรู้คุณค่าของยามมีสุขภาพดี

มีแต่สูญเสียมิตรสหายที่ดี จึ่งระลึกได้ถึงสายพันธ์อันงดงาม

ยามมี….มิพึงรักษา ไยต้องหลั่งน้ำตาเมื่อคราพลัดพราก

 

 

เฒ่าบัดซบ